Administrator Linux - instalacja LinuxInstalacja serwerów i sieci

Instalacja serwera rozpoczynana jest od poznania potrzeb Klienta. Do określenia będą potrzebne informacje, które umożliwią dobór odpowiedniej kolokacji i sprzętu.

Kryteria doboru serwera:

Administrator Linux - usługi informatycznetransfer TCP/UDP (wchodzący i wychodzący)

Administrator Linux - usługi informatyczneprędkość łącza

Administrator Linux - usługi informatyczneprzestrzeń dyskowa

Administrator Linux - usługi informatyczneszybkość dysków

Administrator Linux - usługi informatycznedostępna pamięć RAM

Administrator Linux - usługi informatycznemożliwość fizycznego dostępu do serwera lub remote hands

Administrator Linux - usługi informatycznezarządzanie poprzez IPMI / KVM

Administrator Linux - usługi informatyczneoszacowanie liczby i modelu procesorów

Czynności związane z instalacją:

Administrator Linux - usługi informatycznesprawdzenie zdalnego zarządzania IPMI / KVM

Administrator Linux - usługi informatycznetest pamięci RAM (Memtest86)

Administrator Linux - usługi informatyczneodczyt komunikatów S.M.A.R.T. z dysków

Administrator Linux - usługi informatycznesprawdzenie kontrolera RAID (jeśli zainstalowano w serwerze)

Administrator Linux - usługi informatycznezłożenie i testy macierzy dyskowych

Administrator Linux - usługi informatycznesprawdzenie przepustowości łącza

Administrator Linux - usługi informatyczneinstalacja podstawowego systemu oraz demona ssh

Administrator Linux - usługi informatycznepróby awaryjnego restartu

Administrator Linux - usługi informatyczneinstalacja i konfiguracja usług

Administrator Linux - usługi informatyczneinstalacja narzędzi do monitorowania serwera

Administrator Linux - usługi informatyczneułożenie reguł firewalla

Administrator Linux - usługi informatycznewybór systemu kopii zapasowych

Administrator Linux - usługi informatyczneustalenie polityki dostępu do serwera dla pracowników (SSH, SVN, GIT, inne)

W zależności od serwera, instalacja może obiąć dodatkowe procesy, jak przygotowanie dokumentacji dla zespołu wdrożeniowego oraz zapewnienie dla nich wsparcia w trakcie uruchamianiu stworzonych aplikacji.

Administracja serwerem jest realizowana kompleksowo i rzetelnie przy pełnej współpracy z zespołem wdrożeniowym. Uruchomienie projektu jest zawsze wspólnym i nadrzędnym celem.